0

Žiadne produkty

Spolu 0,00 €
Košík Pokladňa

Produkt bol úspešne pridaný do vášho košíku

Množstvo
Spolu

0 ks tovaru Vo vašom košíku je 1 produkt.

Spolu za produkty: (s DPH)
Spolu za doručenie: (s DPH) Doručenie zdarma!
Spolu (s DPH)
Pokračovať v nákupe Pokračovať

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

1.         Obchodná spoločnosť UEZ s.r.o. so sídlom na Tolstého 6, 066 01 Humenné, Slovenská republika, IČO: 36483745, DIČ: 2020025755, IČ DPH: SK2020025755, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č.: 13925/P, (ďalej len „Predávajúci") uchováva osobné údaje poskytnuté fyzickou alebo právnickou osobou, ktorá si zakúpila prostredníctvom elektronického obchodu na stránkewww.rajnabytku.eu tovar (ďalej len „Kupujúci“) výlučne za účelom plnenia a dodatočného potvrdenia podmienok kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Kupujúcim a Predávajúcim na diaľku prostredníctvom elektronického obchodu na internete, za účelom spracovania elektronickej objednávky, realizácie dodávky, zúčtovania platieb a k nevyhnutnej komunikácii medzi zmluvnými stranami po dobu desiatich rokov.

2.         Predávajúci nevydá údaje Kupujúceho tretím osobám, s výnimkou subdodávateľov, sprostredkovateľov Predávajúceho, aj to len tie údaje, ktoré sú nevyhnutné pre úspešné uskutočnenie dodávky. Predávajúci postupuje pri zaobchádzaní s osobnými údajmi Kupujúceho v súlade s ustanoveniami  zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Objednaním tovaru prostredníctvom elektronického obchodu na stránkewww.rajnabytku.eu.Kupujúci potvrdzuje, že svoje osobné údaje poskytol Predávajúcemu dobrovoľne a súhlasí s ich spracúvaním v evidencii Predávajúceho, pokiaľ nie sú v rozpore s právnymi predpismi, a tiež so sprístupňovaním a poskytovaním údajov tretím osobám a štátnym inštitúciám za podmienok a v rozsahu ustanovenom právnymi predpismi.

  1. Kupujúci súhlasí s tým, aby Predávajúci poveril spracúvaním osobných údajov sprostredkovateľa.
  2. Kupujúci prehlasuje, že všetky ním uvedené údaje sú pravdivé. Kupujúci prehlasuje, že si je vedomý dôsledkov uvedenia nepravdivých údajov, obzvlášť skutočnosti, že by takéto konanie mohlo byť klasifikované ako trestný čin.
  3. Kupujúci splnomocňuje Predávajúceho na overenie si poskytnutých informácií o kreditnej karte v príslušnom call-centre banky alebo spoločnosti, ktorá kreditnú kartu vydala.
  4. Predávajúci sa zaväzuje k tomu, že na prianie a na základe písomnej žiadosti Kupujúceho i bez udania dôvodov, kedykoľvek jeho osobné údaje vymaže zo svojej databázy.

7.            Ak chcete získať ďalšie informácie o spracúvaní osobných údajov alebo máte nejaké otázky, môžete sa na nás kedykoľvek obrátiť na adrese:

Oddelenie služieb zákazníkom

UEZ s.r.o.

Tolstého 6

066 01 Humenné

E-mail: zodpovednaosoba@uez.sk

Telefónne číslo: +42157 756 1711

 


Prosím, čakajte...